My eerste groot dankie gaan aan Jackie de Lange wat my telkemale by die huis kom haal en weer
teruggebring vir afsprake by die spreekkamer.

Sulke onbaatsugtige liefdesdiens kry mens nie meer dikwels in ons huidige sameleweing nie en is
noemenswaardig: Vir ‘n ondersoek tuis sê ek baie dankie.

Vir elke person wat by die Wonderboom Junction spreekkamer werk wil ek bedank vir hul positiewe
aanslag. Die rustigheid, liefde, omgee en mensliewendheid is ‘n riem onder die hart. Elkeen van hulle
straal warmte uit.

Ek hoop om die pad vorentoe steeds saam met julle te stap.

Gaan ASSEBLIEF voort met jul goeie werk.

Groete,

Mev CJ Bouer