Baie Dankie. Dankie is te klein woord vir dit wat julle vir my gedoen het!

Hoe kan ‘n mens in woorde aan iemand beskryf wat dit beteken om weer te kan hoor! Impact Hearing het my lewe aangeraak deur vir my 2 gehoorapparate te skenk. Ek kan dit nog steeds nie glo nie! My mediesefonds van amper 60 jaar wou my nie help. Die klein stemmetjies van my kleinkinders, die geluide van die natuur, om elke oggend God se musiek te kan hoor. Die mooiste harp en viool musiek was vir meer as 20 jaar vir my verlore. Ek het my werk verloor by die Onderwysdepartement omdat ek nie meer kon skool gee nie. Daar was geen begrip of simpatie. Ook was die tegnologie van daardie jare nie geskik om my tipe gehoorverlies aan te spreek nie.

In ‘n wereld waar daar nie tyd is vir stop en praat en dinge herhaal nie is daar amper nie plek vir gehoorgestremde mense nie – mense sien dit nie as gestremdheid omdat dit nie sigbaar is.

Mense behandel ons partykeer asof ons ook onsigbaar is. Wanneer mense lag, en ek nie kon hoor, het my hart baie seer geword. Waaroor lag hul, lag hul dalk selfs vir my wat nie kan hoor? Ek het elke dag met my gestremdheid saamgeleef en dit aanvaar. Maar nou het ek nuwe krag en nuwe lewe in my. Deur God se genade het Hy julle op my pad geplaas. My hart is so dankbaar en die verskil aan my menswees en waardigheid is herstel. Gehoor is ‘n geskenk. Dis nie ‘n reg nie. Vir elke mens wat nie kan hoor is daar duisende wat nie verstaan maar tog uit daardie duisende is daar mense soos julle!

Hierdie woorde is nog steeds nie vir my genoeg om DANK te betuig. My hart sing van vreugde oor julle omgee en liefde. Eintlik is daar nie woorde nie maar ek kan getuig van die einde van my hartseer omdat ek nooit kon deelneem maar nou kan ek LAG en saam LAG omdat ek kan hoor dit gaan nie oor my nie maar oor ander se vreugde. Ek het my eie vreugde weer gevind. My familie en vriende is net so dankbaar.

Dankie van Magda Steyn