My verbintenis met Kind 2 Hearing oor die afgelope 18 maande spreek van dankbaarheid en waardering.

In die gees wil ek dankie se en groot waardering betoon dat julle my van die eerste dag af vriendelik ontvang en tuis laat voel het.

Of ek net batterye kom haal het of oor ‘n fluit geluid kom kla het, was ek altyd professioneel en met uiterste hulpvaardigheid behandel totdat my probleem opgelos was. Baie dankie daarvoor.

Dank en waardering vir julle stiptelikheid en voorbereidheid wanneer ek vir ‘n afspraak opgedaag het. Ek het volkome vertroue in Sybrand en Carna en vertrou dat Kind 2 Hearing altyd daar sal wees – onder andere vir my.

Louis Kloppers

6 Junie 2014